БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Австрийски див слънчоглед

Doronicum austriacum

Снимки на Австрийски див слънчоглед (Doronicum austriacum)

Doronicum austriacum Doronicum austriacum Doronicum austriacum Doronicum austriacum Doronicum austriacum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Австрийски див слънчоглед.


Латинско име

Doronicum austriacum Jacq. - чете се "дороникум австриакум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Австрийският див слънчоглед е многогодишно тревисто растение, високо от 0,5 до 1,5 m. Приосновните листа са сърцевидни в основата си. Стъблата с 4 и повече съцветия (кошнички) - при другите видове от рода стъблата са по 1, по-рядко с 2 до 3 цветни кошнички. Цъфти юни-септември[2].


Местообитание

Влажни гористи места, край потоци и реки, по скалисти места в планините[3].


Разпространение в България

Карта, показваща естественото разпространение на Австрийският див слънчоглед по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Doronicum austriacum

Расте от 1000 до 2500 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Планините на Централна и Южна Европа и Западна Мала Азия[6].


Украсни качества

Красиво, поради множеството си едри жълти цветни кошнички[7].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Кузманов, Б. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие". София.

[5] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[6] Кузманов, Б. 2012. Пос. източник.

[7] К. Методиев - собствено наблюдение.


Doronicum austriacum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net