БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Тефрозерис

Tephroseris

Описание и отличителни особености на род Тефрозерис

Многогодишни тревисти растения. В България един вид.


Списък на видовете от род Тефрозерис, включени в сайта

Хвърчилков тефрозерис - Tephroseris papposaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net