БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Мицелис

Mycelis

Описание и отличителни особености на род Мицелис

Многогодишни тревисти растения.

В България е разпространен 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "мицелис".


Списък на видовете от род Мицелис, включени в сайта

Мицелис - Mycelis muralisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net

banner