БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Подбел

Tussilago

Описание и отличителни особености на род Подбел

Многогодишни тревисти растения. В България един вид.


Списък на видовете от род Подбел, включени в сайта

Подбел - Tussilago farfaraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net