БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Подбелниче

Homogyne

Описание и отличителни особености на род Подбелниче

Многогодишни тревисти растения. В България расте един вид.

Списък на видовете от род Подбелниче, включени в сайта

Алпийско подбелниче - Homogyne alpinaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner