БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Сколимус

Scolymus

Описание и отличителни особености на род Сколимус

Многогодишни тревисти растения.

В България е разпространен 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "мицелис".


Списък на видовете от род Сколимус, включени в сайта

Испански сколимус - Scolymus hispanicusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net