БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Сколимус

Scolymus

Описание и отличителни особености на род Сколимус

Едногодишни или двугодишни тревисти растения. Листата са бодливи. Цветните кошнички са съставени от жълти езичести цветове.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Сколимус, включени в сайта

Испански сколимус - Scolymus hispanicusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


2013 - 2021 BGflora.net