БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Дрипавка

Crepis

Описание и отличителни особености на род Дрипавка

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Цветните кошнички съставени само от езичести цветове. Плодовете стеснени към върха, с хвърчилка. Власинките на хвърчилката са бели, нечупливи и не са разклонени.

В България са установени 18 вида.

Списък на видовете от род Дрипавка, включени в сайта

Смрадлива дрипавка - Crepis foetidaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net

banner