БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Дрипавка

Crepis

Описание и отличителни особености на род Дрипавка

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Цветните кошнички съставени само от езичести цветове. Плодовете стеснени към върха, с хвърчилка. Власинките на хвърчилката са бели, нечупливи и не са разклонени.

В България са установени 18 вида.


Списък на видовете от род Дрипавка, включени в сайта

Планинска дрипавка - Crepis conyzifolia

Смрадлива дрипавка - Crepis foetidaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2021 BGflora.net