БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планинска дрипавка

Crepis conyzifolia

Снимки на Планинска дрипавка (Crepis conyzifolia)

Crepis conyzifolia Crepis conyzifolia Crepis conyzifolia Crepis conyzifolia Crepis conyzifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планинска дрипавка, Едроцветна дрипавка, Късохвърчилкова дрипавка.


Латинско име

Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kern. - чете се "кре́пис коницифо́лиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Планинската дрипавка е многогодишно тревисто растение. Стъблото изправено, разклонено, 20-60 см високо, жлезисто-влакнесто, облистено. Листата жлезисто-влакнести, приосновните продълговати, клиновидно стеснени в дръжка, назъбени или пересто изрязани, стъблените ланцетни или продълговати, назъбени, нарязани или целокрайни, със стреловидната си основа об хващащи стъблата. Дръжката на кошничката надебелена на върха си. Кошничките 2-3 см широки; обвивните листчета възчерни, от вътрешната си страна голи, гъс то покрити с черни вълнести и жлезисти власинки. Плодът без човка хвърчилката разположена направо върху косо отсечения горен край на плода. Плодът по дълъг от 10 мм; хвърчилката малко по-къса от плода. Цъфти през месеците юли - септември[1].


Местообитание

По тревистите и каменливите места, из ливадите във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

Средна и Западна Стара планина, Витоша, Рила, Западни Родопи и Беласица, между 1600 и 2400 m надморска височина[3].


Общо разпространение

Пиренеи, Алпи, Карпати, Балкански полуостров[4].Бележки

Среща се и под името (синонима) Crepis grandiflora (All.) Tausch.


Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

[2] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. пос. съч.

[3] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. пос. съч.

[4] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. пос. съч.


Crepis conyzifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net