БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Решетка

Carlina

Описание и отличителни особености на род Решетка

Едногодишни или двугодишни тревисти растения. Кошничките с широка, паничковидна обвивка. Външните обвивни листчета листовидни, средните корави, с гребеновидно наредени бодли по ръба; вътрешните са дълги, разперени и обагрени. Цветното легло е плоско, покрито с четинки, сраснали помежду си в снопчета. Цветовете правилни, двуполови, с тръбесто венче. Плодовете длъгнести, влакнести, с хвърчилка от перести власинки, сраснали при основата си във вид на снопчета. Бодливи растения с едри или средно големи кошнички[1].

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "карлина".


Списък на видовете от род Решетка, включени в сайта

Решетка - Carlina acanthifoliaИзточници на информация

[1] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net

banner