БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Решетка

Carlina

Описание и отличителни особености на род Решетка

Едногодишни или двугодишни тревисти растения. Кошничките с широка, паничковидна обвивка. Външните обвивни листчета листовидни, средните корави, с гребеновидно наредени бодли по ръба; вътрешните са дълги, разперени и обагрени. Цветното легло е плоско, покрито с четинки, сраснали помежду си в снопчета. Цветовете правилни, двуполови, с тръбесто венче. Плодовете длъгнести, влакнести, с хвърчилка от перести власинки, сраснали при основата си във вид на снопчета. Бодливи растения с едри или средно големи кошнички1.

За разпознаването на видовете от род Решетка от другите бодливи растения, моля посетете страницата Разпознаване на видовете бодили от семейство Сложноцветни в България.

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "карли́на".


Списък на видовете от род Решетка, включени в сайта

Обикновена решетка - Carlina vulgaris

Решетка - Carlina acanthifolia

Щитовидна решетка - Carlina corymbosaИзточници на информация

1 Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2022 BGflora.net