БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена решетка

Carlina vulgaris

Снимки на Обикновена решетка (Carlina vulgaris)

Carlina vulgaris Carlina vulgaris Carlina vulgaris Carlina vulgaris Carlina vulgaris Carlina vulgaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновена решетка.


Латинско име

Carlina vulgaris L. - чете се "карли́на вулга́рис"1. Видовото име vulgaris означава "обикновен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновената решетка е двугодишно тревисто растение, със стъбло достигащо височина от 20 до 50 cm. Вътрешните обвивни листчета на цветните кошнички отвътре са сламеножълти. Листата са бодливо назъбени. Плодът покрит с бели власинки. Цъфти юни-септември3.


Местообитание

Сухи, каменисти и песъкливи места4.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 1500 метра надморска дължина5.


Значение

Лечебно и дъбилно растение6.Вижте също

Разпознаване на видовете бодили от семейство Сложноцветни в България

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


Carlina vulgaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net