БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Щитовидна решетка

Carlina corymbosa

Снимки на Щитовидна решетка (Carlina corymbosa)

Carlina corymbosa Carlina corymbosa Carlina corymbosa Carlina corymbosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Щитовидна решетка.


Латинско име

Carlina corymbosa L. - чете се "карли́на коримбо́за"1. Видовото име corymbosa означава "щитовиден"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Щитовидната решетка е двугодишно тревисто растение, достигащо височина 20-50 см високо. Външните обвивни листчета на цветните главички отвътре са кафяво-жълти. Листата са дълбоко повече или по-малко пересто наделени, дяловети им на върха с яки бодли. Плодът покрит с жълти власинки. Цъфти юни-септември3.


Местообитание

Каменисти, тревисти места4.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Черноморско крайбрежие, Струмска долина, Източни Родопи, Тунджанска хълмиста равнина и Странджа; от 0 до 1000 м надм. височина5.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

Carlina corymbosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net