БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Горчивче

Picris

Описание и отличителни особености на род Горчивче

Едногодишни или двугодишни тревисти растения[1]. В България растат 4 вида.


Списък на видовете от род Горчивче, включени в сайта

Високо горчивче - Picris altissimaИзточници на информация

[1] Стефанов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България, Наука и изкуство, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

banner