БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Дъбравник

Eupatorium

Описание и отличителни особености на род Дъбравник

Многогодишни тревисти растения. В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Дъбравник, включени в сайта

Дъбравник - Eupatorium cannabinumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net