БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Магарешки бодил

Carduus

Описание и отличителни особености на род Магарешки бодил

Двугодишни, по-рядко многогодишни или едногодишни растения. Кошничките едри или средно големи. Обвивката образувана от керемидообразно наредени листчета, от които външните са бодливи, а вътрешните са ципести и обагрени. Цветното легло е покрито с четинки. Всичките цветове са двуполови, с тръбесто венче. Тичинковите дръжки влакнести. Прашниците при основата с шиловидни израстъци. Стълбчето само на върха си плитко разсечени на две части. Плодовете отстрани сплеснати, без изпъкнали ребра. Хвърчилката образувана от многобройни назъбени власинки, при основата си съединени в пръстен, който лесно се отделя от плода [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България са установени около 14 вида [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

Списък на видовете от род Магарешки бодил, включени в сайта

Наведен магарешки бодил - Carduus nutansEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2017 BGflora.net

banner