БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Магарешки бодил

Carduus

Описание и отличителни особености на род Магарешки бодил

Двугодишни, по-рядко многогодишни или едногодишни растения. Кошничките едри или средно големи. Обвивката образувана от керемидообразно наредени листчета, от които външните са бодливи, а вътрешните са ципести и обагрени. Цветното легло е покрито с четинки. Всичките цветове са двуполови, с тръбесто венче. Тичинковите дръжки влакнести. Прашниците при основата с шиловидни израстъци. Стълбчето само на върха си плитко разсечени на две части. Плодовете отстрани сплеснати, без изпъкнали ребра. Хвърчилката образувана от многобройни назъбени власинки, при основата си съединени в пръстен, който лесно се отделя от плода1.

За разпознаването на видовете от род Магарешки бодил от другите бодливи растения, моля посетете страницата Разпознаване на видовете бодили от семейство Сложноцветни в България.

В България са установени около 14 вида2.


Списък на видовете от род Магарешки бодил, включени в сайта

Бял магарешки бодил - Carduus candicans

Дребноглав магарешки бодил - Carduus pycnocephalus

Кернеров магарешки бодил - Carduus kerneri

Къдрав магарешки бодил - Carduus crispus

Маскиран магарешки бодил - Carduus personata

Наведен магарешки бодил - Carduus nutans

Обикновен магарешки бодил - Carduus acanthoides

Родопски магарешки бодил - Carduus rhodopaeusИзточници на информация

1 Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София.

2 Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2022 BGflora.net