БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бял магарешки бодил

Carduus candicans

Снимки на Бял магарешки бодил (Carduus candicans)

Carduus candicans Carduus candicans Carduus candicans Carduus candicans Carduus candicans

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бял магарешки бодил.


Латинско име

Carduus candicans Waldst. & Kit. - чете се "ка́рдуус ка́ндиканс"1. Candicans означава "белезникав", "сребрист"2. В България расте подвидът Carduus candicans subsp. globifer (Velen.) Kazmi.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Белият магарешки бодил е двугодишно до многогодишно тревисто растение, достигащо височина от 0,5 до 1,1 m. Стъблото е с паяжиновидно овласяване. Листата отгоре са голи (без власинки), отдолу беловълнести, с до 3 mm дълги бодли. Цветните кошнички са разположени по една на върха на стъблото. Външните обвивни листчета на кошничките са малко по-къси от средните и често са извити назад. Цъфти през месеците (май) юни-юли3. За разпознаване на бодилите от семейство Сложноцветни, моля посетете страницата ни Разпознаване на видовете бодили от семейство Сложноцветни в България.


Местообитание

Тревисти места4.


Разпространение в България

В цялата страна, от 0 до 1000 метра надморска височина5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.


Carduus candicans in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2021 BGflora.net