БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребноглав магарешки бодил

Carduus pycnocephalus

Снимки на Дребноглав магарешки бодил (Carduus pycnocephalus)

Carduus pycnocephalus Carduus pycnocephalus Carduus pycnocephalus Carduus pycnocephalus Carduus pycnocephalus Carduus pycnocephalus Carduus pycnocephalus Carduus pycnocephalus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребноглав магарешки бодил, Гъстоглавест магарешки бодил.


Латинско име

Carduus pycnocephalus L. - чете се "ка́рдуус пикноце́фалус"1. Видовото име pycnocephalus означава "гъстоглавест"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Дребноглавият магарешки бодил e едногодишно или двугодишно тревисто растение, високо от 30 до 150 см. Кошничките цилиндрични, един път и половина до два пъти по-дълги отколкото широки, лесно опадващи след цъфтеж. Цветовете правилни. Стъблените крила до 4 мм широки, с бодли до 16 мм. Дяловете на листата с бодли до 8 мм. Средните обвивни листчета 2-4 мм широки, по-къси от вътрешните. Цъфти май-август4, 5. За разпознаване на бодилите от семейство Сложноцветни, моля посетете страницата ни Разпознаване на видовете бодили от семейство Сложноцветни в България.


Местообитание

По пустеещи места, край пътища6.


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие, Източни Родопи, Североизточна България, Струмска долина, Странджа, Тунджанска хълмиста равнина и Тракийска низина; от 0 до 300 метра надморска височина7.


Общо разпространение

Естествено разпространен е в Южна Европа, Кавказ, Западна Азния и Северна Африка. Пренесен е от човека на всички други континенти8.Вижте също

Разпознаване на видовете бодили от семейство Сложноцветни в България

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Красимир Тодоров. 2018. Биосистематично проучване на род Carduus L. (Asteraceae) в България (Автореферат). Пловдивски университет. Пловдив.

5 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

6 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.

7 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.

8 Carduus pycnocephalus - U.S. National Plant Germplasm System.


Carduus pycnocephalus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net