БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Маскиран магарешки бодил

Carduus personata

Снимки на Маскиран магарешки бодил (Carduus personata)

Carduus personata Carduus personata Carduus personata Carduus personata Carduus personata Carduus personata Carduus personata Carduus personata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Маскиран магарешки бодил, Европейски магарешки бодил.


Латинско име

Carduus personata (L.) Jacq. - чете се "ка́рдуус персона́та".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Маскираният магарешки бодил е многогодишно тревисто растение. Стъблото изправено, до 2 м високо, разклонено, почти до кошничките с тесни и бодливи надлъжни ръбове. Листата меки, с дребни бодливи четинки по ръба си, отгоре тъмнозелени, отдолу вълнести, долните лировидно пересто изрязани или с няколко дяла при основата си, горните цели, ромбични или овални, до 10 см широки. Кошничките обикновено сбити в главички на върха на разклоненията. Обвивните листчета теснолинейни, бодливи, на върха си извити, червеникавокафяви. Цветовете тъмно пурпурно червени, рядко бели. Цъфти юли-август[1].


Местообитание

Край поточетата към горната част на горския и във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

В планините Средна Стара планина, Витоша, Рила, Западни и Средни Родопи, между 1500 2400 м надморска височина[3].


Общо разпространение

Централно френско плато, Алпи, Юра, Апенини, Вогези, планините на Средна Европа, Карпати, Балкански полуостров[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Carduus personata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net