БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновен магарешки бодил

Carduus acanthoides

Снимки на Обикновен магарешки бодил (Carduus acanthoides)

Carduus acanthoides Carduus acanthoides Carduus acanthoides Carduus acanthoides Carduus acanthoides Carduus acanthoides Carduus acanthoides Carduus acanthoides Carduus acanthoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновен магарешки бодил, Магарешки бодил.


Латинско име

Carduus acanthoides L. - чете се "ка́рдуус аканто́идес"1. Видовото име acanthoides означава "бодлив"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Обикновият магарешки бодил е двугодишно тревисто растение, високо от 30 до 170 cm. Кошничките по няколко на върха на стъблото, приседнали или почти приседнали (с много къси дръжки). Обвивните листчета на върха не са кукесто извити (изправени или повече или по-малко разперени). Крилата на стъблото 3-14 мм широки, с бодил до 7 мм. Средните обвивни листчета с изпъкнала средна жилка само в горната част. Цъфти юни-септември4.


Местообитание

Рудерално растение5 - расте в места силно повлияни от човешка дейност.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 1300 метра надморска височина6.


Значение

Медоносно, лечебно и хранително растение7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Красимир Тодоров. 2018. Биосистематично проучване на род Carduus L. (Asteraceae) в България (Автореферат). Пловдивски университет. Пловдив.

5 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.

6 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.

7 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.


Carduus acanthoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net