БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кернеров магарешки бодил

Carduus kerneri

Снимки на Кернеров магарешки бодил (Carduus kerneri)

Carduus kerneri Carduus kerneri Carduus kerneri Carduus kerneri Carduus kerneri Carduus kerneri Carduus kerneri Carduus kerneri

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Кернеров магарешки бодил, Шарски магарешки бодил.


Латинско име

Carduus kerneri Simonk. - чете се "ка́рдуус ке́рнери"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кернеров магарешки бодил е многогодишно тревисто растение. Достига 45-100 см височина. Стъблото бодливокрилато почти до върха. Цветните кошнички единични. Обвивните листчета разперени, шиловидни, постепенно стеснени в бодил. Листните дялове 14-20 двойки. Цъфти юни-септември2.


Местообитание

По тревисти места3.


Разпространение в България

Западна и Средна Стара планина, Витоша, Пирин, Рила, Западни Родопи и Осогово; от 1500 до 2800 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Балкански полуостров, Румъния и Украйна5.


Бележки

В по-старите ботанически източници видът се среща под името Carduus scardicus (Шарски магарешки бодил)6. Според съвременните виждания в България расте подвидът Carduus kerneri subsp. austro-orientalis Franco7.Вижте също

Разпознаване на видовете бодили от семейство Сложноцветни в България

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Красимир Тодоров. 2018. Биосистематично проучване на род Carduus L. (Asteraceae) в България (Автореферат). Пловдивски университет. Пловдив.

3 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.

4 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.

5 Greuter, W. (2006+): Compositae (pro parte majore). – In: Greuter, W. & Raab-Straube, E. von (ed.): Compositae. Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (CC BY-SA 3.0). - посетен на 26 февруари 2022 г.

6 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

7 Красимир Тодоров. 2018. Пос. източник.


Carduus kerneri in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net