БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Змиярникови

Araceae

Описание и отличителни особености на семейство Змиярникови

Семейство Змиярникови обхваща около 2500 вида от 110 рода, разпространени основно в тропическите области с немного представители и в умерените ширини. Включва многогодишни коренищни и грудкови треви, лиани, епифити, дървесни и сравнително рядко водни растения.

Листата са последователни, с дръжка и петура. Цветовете са еднополови или двуполови, дребни, многобройни, събрани в съцветие кочан, който почти винаги обвит в яркооцветен, по-рядко зелен, покривен лист - спата. Тичинките по-малко от 6 в цвят, често срастнали. Плодникът е с горен яйчник. Плодът е ягода.

Сем Змиярникови се подразделя на няколко (до 8) подсемейства.

У нас то е представено със 7 вида от 3 рода. С пет вида е застъпен род Змиярник - (Arum), като най-широко в гори и храсталаци е разпространен Петнистия змиярник (Arum maculatum) - медицински вид но и декоративно растение. Красиво водно (етеричномаслено и лечебно) растение е Миризливия аир (Acorus calamus) - рядък в България. В Струмската долина се среща Обикновения дракункулус (Dracunculus vulgaris), който е защитен вид.

Популярното стайно растение Трилистник (Calocasia esculenta) принадлежи към семейството. Грудките му (под името Таро) се използват за храна. Като декоративни се отглеждат и видовете на родовете Кала (Zantedeschia) и Anthurium, които имат силно развити ярко обагрена спата около съцветието, на която се дължи декоративната им стойност. Тук принадлежат и отглежданите като стайни растения Monstera deliciosa (Монстера, неправилно наричана Филодендрон), Caladium, Phylodendron, Aglaonemа и други1.


Списък на родовете от семейство Змиярникови

Змиярник - Arum


Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

1 Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net