БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Джулюнови

Trapaceae

Описание и отличителни особености на семейство Джулюнови

Семейство Джулюнови е монотипично семейство - включва само един род.

В България е установен един вид, който е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Джулюнови, включени в Българската флора онлайн

Джулюн - TrapaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net