БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Джулюн

Trapa

Описание и отличителни особености на род Джулюн

Eдногодишни тревисти растения.

В България e установен един вид.


Списък на видовете от род Джулюн, включени в сайта

Джулюн - Trapa natansEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net