БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Джулюн

Trapa natans

Снимки на Джулюн (Trapa natans)

Trapa natans Trapa natans Trapa natans Trapa natans Trapa natans Trapa natans

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Джулюн, Воден орех, Дяволски орех.


Латинско име

Trapa natans L. - чете се "трапа натанс".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно (според някои източници многогодишно) тревисто водно растение. Стъблото достига 2 и повече метра дължина. Листата са два вида: подводни - наделени на нишковидни дялове и надводни - с мехуресто подути дръжки изпълнени с въздухоносна тъкан и с листна петура с ромбична форма с назъбен външен ръб. Надводните листа образуват плаваща на повърхността розетка. Цветовете са дребни, с бели венчелистчета. Плодът е орех с дебела, черна, твърда обвивка и с четири роговидни, разположени на кръст израстъци. Цъфти юни-юли.


Местообитание

Блата и бавно течащи води[1].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Стара Планина (източна), Родопи (източни) и Тракийска низина. От 0 до 500 метра надморска височина[2].


Общо разпространение

Естествено разпространен е в Европа, Азия и Африка. Пренесен от човека в Северна Америка и другаде.


Значение

Плодовете на джулюна са богати на скорбяла и имат приятен вкус (наподобяват на варен картоф или кестен, но по-сладки), поради което се използват за храна от човека от дълбока древност, включително и в България. Консумират се след сваряване и обелване на твърдата обвивка[3]. В Северна Америка видът се разглежда като опасен, инвазивен, неместен вид и срещу него се води борба.


Бележки

В България има две села, които носят името Джулюница - едното е в област Велико Търново, а другото в област Русе. Поне едното от тях, това в област Велико Търново, носи името си от растението джулюн[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Станев, Ст. 2006. Звезди гаснат в планината. Пловдив.

[4] Станев, Ст. 2006. Пос. източник.


Trapa natans in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net