БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Киселичеви

Oxalidaceae

Описание и отличителни особености на семейство Киселичеви

Едногодишни или многогодишни растения, храсти или ниски дървета. Цветовете са двуполови, правилни, единични или в сенниковидни съцветия. Чашелистчетата са 5, свободни или в основата сраснали. Венчелистчетата са 5, свободни или в основата слабо сраснали. Тичинките са 10, в два кръга, външните с къси, вътрешните с дълги, често в основата сраснали дръжки. Плодникът от 4 плодолиста с горен 5-гнезден яйчник. Стълбчетата са 5, обикновено с главести близалца. Плодът 5-гнездна кутийка, рядко ягода. Семената с ендосперм [Петрова, А. 1979. В: Флора на НР България, том VІІ, София].

Латинското наименование на семейството се произнася "оксалидацее".

В България, като диворастящи са установени 2 вида от 1 род, поне още 1 вид е пренесен от другаде и расте в природата. Има и видове, които се отглеждат като декоративни. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Киселичеви, включени в Българската флора онлайн

Киселиче - Oxalis


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2020 BGflora.net