БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Киселиче

Oxalis

Описание и отличителни особености на род Киселиче

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата на повечето видове от рода са много подобни на видовете от род Детелина - Trifolium, която е от семейство Бобови - Fabaceae, но ясно се различават от детелините по цветовете.


Списък на видовете от род Киселиче, включени в сайта

Обикновено киселиче - Oxalis acetosellaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2020 BGflora.net