БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Черничеви

Moraceae

Описание и отличителни особености на семейство Черничеви

Семейство Черничеви е едно от най-интересните растителни семейства, поразяващо със своите разнообразни форми и приспособления. Представителите на семейството са основно тропически видове, като в световен мащаб в семейството са включени не по-малко от 65 рода и над 1700 вида. Не малко видове сред семейството са важни културни видове, включително Черницата (Morus alba) и Смокинята (Ficus carica). Дървесните видове от семейството са често срещани в тропичните гори, като те не рядко създават техния облик и тогава те представляват огромни вечнозелени дървета, с всички признаци, характеризиращи тропическите дървета от първия етаж: колонообразни стволове, мощни дъсковидни корени, образуване на съцветията върху ствола (каулифлория) и др. Семейството включва както вечнозелени, така и листопадни или полулистопадни дървета, храсти, многогодишни и едногодишни тревисти растения и лиани.

Черничевите често имат сложни и много специализирани съцветия, докато самите цветове са сравнително прости - еднополови, без венче, чашката с 1 до 8 дяла, числото на тичинките е различно, плодолиста е един. Растенията от семейството съдържат млечен сок, който изтича при нараняване на растението[1].

В България естествено разпространен е един род с един вид, който НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Черничеви, включени в Българската флора онлайн

Смокиня (Фикус) - FicusИзточници на информация

[1] Тахтаджян, А. и кол. 1980. Жизнь растений. Том 5, част Первая. Издательство "Просвещение". Москва.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net