БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Смокиня (Фикус)

Ficus

Описание и отличителни особености на род Смокиня

Вечнозелени и листопадни дървета или храсти. Родът включва около 1000 вида, разпространени главо в тропиците, където често доминират и определят облика на тропическите гори. Особено отличителен белег за видовете от този род са съцветията известни като сикониум - представляват кръгли или крушовидни образувания, във вътрешността на които се разположени цветовете. Уникални за рода са механизмите, чрез които се извършва опрашването на цветовете с участието на различни видове оси от семейство Agaonidae[1]. Различните видове фикуси се опрашват от специфичен за него вид оса. На страницата с описанието на Смокинята можете да прочете как се извършва опрашването при нея.

В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Смокиня, включени в сайта

Смокиня - Ficus caricaИзточници на информация

[1] Тахтаджян, А. и кол. 1980. Жизнь растений. Том 5, част Первая. Издательство "Просвещение". Москва.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2020 BGflora.net