БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Млечкови

Euphorbiaceae

Описание и отличителни особености на семейство Млечкови

Представителите на семейството са тревисти растения, полухрасти, храсти и дървета. Цветовете са еднополови, правилни с двоен, прост или не развит околоцветник. Тичинките са от 1 до много (до 300). Плодникът е от 3 сраснали плодолиста с 3 двуразделни на върха стълбчета. Плодът се разпада на 3 части. Съдържат млечен сок, който по състав е много разнообразен - смоли, каучук, белтъци, захари, скорбелени зърна с характерна форма и др. [Киряков, Ив. 1999. Систематика на растенията. Пловдив]

Латинското име на семейството се произнася "еуфорбиацее".

Към семейството принадлежат и важни стопански видове, като рицина (Ricinus communis) - произхожда от Африка. Рициновото масло, извличано от семената му, намира приложение в медицината и за технически цели. Семената на рицина са силно отровни. В тропическите страни се отглежда, произхождащия от Южна Америка вид Каучуково дърво (Hevea brasiliensis), от който се получава естествен каучук. Важно хранително растение е Маниоката (Manihot utilissima), чиито клубени са богати на скорбяла [Киряков, 1999].

В България естествено разпространени са 37 вида от 4 рода. 3 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие - включени в Приложение № 3 на закона.


Списък на родовете от семейство Млечкови, включени в Българската флора онлайн

Андрахне - Andrachne

Млечка - Euphorbia

Пролез - Mercurialis


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2017 BGflora.net

banner