БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Тисови

Taxaceae

Описание и отличителни особености на семейство Тисови

Вечнозелени иглолистни дървета или храсти. Семената са единично разположени, обхванати от месеста червена обвивка - арилус.

В България естествено разпространен е 1 род.


Списък на родовете от семейство Тисови, включени в Българската флора онлайн

Тис - Taxus


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2018 BGflora.net