БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Тис

Taxus

Описание и отличителни особености на род Тис

Вечнозелени иглолистни дървета или храсти. Семената са единично разположени, обхванати от месеста червена обвивка - арилус.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Списък на видовете от род Тис, включени в сайта

Тис - Taxus baccataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2018 BGflora.net