БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Лободови

Chenopodiaceae

Описание и отличителни особености на семейство Лободови

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения, полухрасти или малки дървета, често стъблови или листни сукуленти по засолени почви и пясъци. Листата без прилистници. Цветовете обикновено правилни, 5 членни, по-рядко 1-3 членни. Околоцветникът прост, рядко липсва, тревист, чашковиден. Тичинките 1-5. Насекомо- и ветроопрашвашти се растения [Маркова, М. 1966. В: Флора на Н. Р. България, том IІІ, София].

В България естествено разпространени от семейството са 14 рода с няколко десетки вида.


Списък на родовете от семейство Лободови, включени в Българската флора онлайн

Вълмо - Salsola

Куча лобода - Chenopodium

Метла - Kochia


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2016 BGflora.net