БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Куча лобода

Chenopodium

Описание и отличителни особености на род Куча лобода

Обикновено едногодишни тревисти растения. Цветовете двуполови. Околоцветникът обикновено 5-делен; с 5 или по-малко тичинки; 2 по-рядко 3-5 близалца. Плодът сплеснат отгоре или отстрани. Листата последователни. Цветовете разположени в снопчета или в сенничета и събрани в класовидни съцветия или метлици [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София].

В България са установени 15 вида.


Списък на видовете от род Куча лобода, включени в сайта

Бяла куча лобода - Chenopodium album

Огниче - Chenopodium botrys

Свинска ягода, Гърличе - Chenopodium foliosum

Чувен - Chenopodium bonus-henricus



English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2023 BGflora.net