БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Вълмо

Salsola

Описание и отличителни особености на род Вълмо

Българските видове са едногодишни тревисти растения.

В България от рода са установени 2 вида.


Списък на видовете от род Вълмо, включени в сайта

Руско вълмо - Salsola ruthenica

Содово вълмо - Salsola sodaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2021 BGflora.net