БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Седефчеви

Rutaceae

Описание и отличителни особености на семейство Седефчеви

Семейството съдържа около 1500 вида, предимно дървета и храсти, по-малко тревисти растения. Листата често с просветващи жлези. Чашелистчетата и венчелистчетата свободни, по 4 - 5. Плодникът обикновено с 4 - 5 плодолиста. Стълбчето 1. Към това семейство спадат видове като: Лимона (Citrus limon), Портокала (Citrus sinensis), Мандарината (Citrus reticulata) и други, известни като "цитрусови плодове".

В България растат само 5 вида от 3 рода, от които 3 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Седефчеви, включени в Българската флора онлайн

Росен - Dictamnus

Седефче - Ruta

Целолист - Haplophyllum


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net