БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Сапиндови

Sapindaceae

Описание и отличителни особености на семейство Сапиндови

Вечнозелени или листопадни дървета или храсти, рядко лиани или многогодишни тревисти растения. Листата прости или сложни, срещуположни или последователни. Цветовете еднополови или двуполови, еднодомни или двудомни, неправилни, рядко правилни, единични или събрани в съцветия метлици; околоцветникът двоен, 4-5-делен; тичинките 8-10 (6-8), яйчникът с 3 плодолиста, горен, 3-гнезден. Плодът кутийка, ягода или костилка; семената без ендосперм. Насекомоопрашващи се; размножават се със семена и издънки1.

Представители на семейството не растат естествено в България, единствено се отглеждат като декоративни дървета.


Списък на родовете от семейство Сапиндови, включени в Българската флора онлайн

Мехурник - Koelreuteria


Източници на информация

1 Паламарев, Е. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VIІ, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net