БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Поветицови

Convolvulaceae

Описание и отличителни особености на семейство Поветицови

Храсти, полухрасти или многогодишни тревисти растения, често лиани. Чашелистчетата са 5, свободни или сраснали. Венчелистчетата са 5 сраснали във фуниевидно или звънесто венче. Тичинките са 5, сраснали в основата си с венечните дялове; тичинковите дръжки са неравни помежду си. Плодът сферична, конична или яйцевидна кутийка, разпукваща се на 2-5 дяла. Насекомоопрашвани растения[1]. Като хранително растение в тропиците се отглежда батат известен и като сладък картоф (Ipomoea batatus)[2].

В България естествено разпространени са 3 рода с 12 вида. Осем вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Поветицови, включени в Българската флора онлайн

Поветица - Convolvulus

Чадърче - CalystegiaИзточници на информация

[1] Кузманов, Б. 1982. Флора на Народна Република България, том VIIІ, София.

[2] Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2021 BGflora.net