Начало > Семейства > семейство Поветицови

семейство Поветицови

Convolvulaceae

Описание и отличителни особености на семейство Поветицови

Храсти, полухрасти или многогодишни тревисти растения, често лиани. Чашелистчетата са 5, свободни или сраснали. Венчелистчетата са 5 сраснали във фуниевидно или звънесто венче. Тичинките са 5, сраснали в основата си с венечните дялове; тичинковите дръжки са неравни помежду си. Плодът сферична, конична или яйцевидна кутийка, разпукваща се на 2-5 дяла. Насекомоопрашвани растения. [Кузманов, Б. 1982. Флора на Народна Република България, том VIIІ, София]. Като хранително растение в тропиците се отглежда батат известен и като сладък картоф (Ipomoea batatus) [Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдив]

В България естествено разпространени са 3 рода с 12 вида. Осем вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Списък на родовете от семейство Поветицови

© 2010 BGflora.net

ban