БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Поветица

Convolvulus

Описание и отличителни особености на род Поветица

Храсти, полухрасти или многогодишни тревисти растения. Стъблата изправени, възходящи, пълзящи или увивни. Листата приседнали или на дръжки, прости, последователни, цели, по-рядко наделени или назъбени. Цветовете единични, в цимозни (дихазни или монохазни) или главести съцветия, в пазвите на листата. Венчето фуниевидно, от външната страна с 5 ясни надлъжни влакнести или голи ивици. Тичинките 5. Яйчникът влакнест или гол. Стълбчето едно, по-късо от венчето; близълцата 2, голи, нишковидни, цилиндрични или цилиндрично пластинчати лопатовидни. Кутийката яйцевидна, сферична или конична, разпукваща се по дължината на гнездата или неправилно от основата, гола или влакнеста, с 1-4 семена.

Латинското наименование на рода се произнася "конволвулус".

В България естествено разпространени са 8 вида.


Списък на видовете от род Поветица, включени в сайта

Полска поветица - Convolvulus arvensis

Кантабрийска поветица - Convolvulus cantabricaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2016 BGflora.net