БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Чинарови

Platanaceae

Описание и отличителни особености на семейство Чинарови

Листопадни дървета.

В България естествено разпространен е един род с един вид.


Списък на родовете от семейство Чинарови, включени в Българската флора онлайн

Чинар - Platanus


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net