БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Чинар

Platanus

Описание и отличителни особености на род Чинар

Листопадни дървета.

В България естествено расте 1 вид, а едни неместен се отглежда в парковете и градините.

Списък на видовете от род Чинар

Чинар - Platanus orientalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2015 BGflora.net