БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Лаваницови

Alismataceae

Описание и отличителни особености на семейство Лаваницови

С малки изключения многогодишни тревисти растения, обитаващи заблатени и влажни места. Приосновната част на стъблото обикновено вертикална, късо задебелена, в някои има и издънки с грудести задебеления на върха си. Стъблото в повечето случаи безлистно. Според условията, при които се развиват —местообитание и среда, осветление и пр., листата са твърде променливи по форма и размери, а освен тона те биват (петурата им) потопени, плаващи на повърхността на водата или стърчащи над нея. Листната петура е с различна форма, но обикновено у първите листа, конто са само приосновни, е лентовидна, но при всички случаи тя е целокрайна и с мрежесто жилкуване. Освен това целите растения притежават богата мрежа от млечни канали. Цветовете хермафродитни, съвсем рядко еднополови, еднодомни и събрани в различно устроени съцветия, най-често с тръбеста дръжка: гроздовидни, метлици, класовидни, сенници и др., а рядко цветовете са единични. Цветовете актиноморфни, с 3 чашелистчета и 3 венчелистчета. Тичинките обикновено 6, рядко повече или 3, свободни. Плодникът сборен, съставен от 6 или повече (рядко 3) плодолиста, с горен яйчник, във всяко плодниче по 1, рядко 2 или повече семепъпки. Ентомофилни растения, но не е изключено и самоопрашването. Сборен плод, съставен от сухи орехчета, с кожеста или дървениста обвивка, богати на въздух и затова много леки, а освен тона често проникнати с излъчващи смола жлези, поради което не се мокрят. Семената без ендосперм1

В България от семейството са установени 3 рода.


Списък на родовете от семейство Лаваницови, включени в Българската флора онлайн

Лаваница - Alisma


Източници на информация

1 Йорданов, Д. 1963. В: Флора на Народна Република България, том I, Издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net