БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Бръшлянови

Araliaceae

Описание и отличителни особености на семейство Бръшлянови

Увивни или пълзящи храсти с въздушни корени и прости, цели или наделени на 3-5 дяла, кожести, вечнозелени листа. Цветовете правилни, двуполови, събрани в сенниковидни или гроздовидни съцветия. Чашката и венчето съставени от 5 жълтозелени листчета; тичинките 5; яйчникът долен или полудолен. Плодът сферична ягода с виолетово-черна или жълта обвивка.

Към това семейство се отнася и известното растение Жен шен (Panax gingseng) разпространено в Източна Азия.

В България естествено разпространен е един род с един вид, който не е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Бръшлянови, включени в Българската флора онлайн

Бръшлян - Hedera


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net