БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Бръшлян

Hedera

Описание и отличителни особености на род Бръшлян

Вечнозелени пълзящи или увивни храсти.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Бръшлян, включени в сайта

Бръшлян - Hedera helixВижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net