БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бръшлян

Hedera helix

Снимки на Бръшлян (Hedera helix)

Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix Hedera helix

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бръшлян.


Латинско име

Hedera helix L. - чете се "хедера хеликс".

Съкращението "L." показва името на учения описал за пръв път за науката растението. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на научното име на растението името на автора, който го е описал, обикновено не се чете [К. Методиев].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Вечнозелено увивно или пълзящо растение с хватателни коренчета по стъблата, младите клонки са със звездовидни власинки, старите голи. Листата 3-7 cm дълги и широки, кожести, прости, цели (под съцветията) или 3-5 делни по стерилните стъбла. Съцветията сенниковидни, разположени връхно на клонките; оста на съцветието е покрита с гъсти звездовидни власинки. Цветовете двуполови, чашката и венчето петделни, жълтозелени; тичинките 5; яйчникът долен или полудолен. Плодовете ягодоподбни, тъмновиолетови или черни, с 3-5 закръглени, тристенни семена. Цъфти август-септември[1]


Местообитание

Широколистни мезофилни и смесени гори и скали[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони между 0 и 1800 метра надморска височина[3]. Като декоративно растение се засажда навсякъде в страната.


Общо разпространение

Естественото разпространение включва Европа, Северна Африка и Азия[4].


Значение

Бръшлянът е декоративно и лечебно растение[5]. За лечебни цели се събират листата му.Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: брашлян; брешлен; брешлян (В. Търново); брешнел; брешнял; брошнел; брошлен (Дебър); брушлен (Петрич, с. Долни-Порой, Неврокоп); брушнел; брътвене; бръчлян; бръшнел (с. Баня-Чепино); бръчлен; бършлян (Велес, Призрен); бършлян - (Ресен, Охрид, Струга, с. Бобища. Мак.); бърчлен (Кукуш); крушнел (с. Горни-Броди - Мак.); сарамашик (тур.)[6]


Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Палмарев, Е. 1979. Флора на Н. Р. България, том VІІ.

[2] Палмарев, 1979. пос. изт.

[3] Палмарев, 1979. пос. изт.

[4] Палмарев, 1979. пос. изт.

[5] Палмарев, 1979. пос. изт.

[6] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.Hedera helix in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net