БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Резедови

Resedaceae

Описание и отличителни особености на семейство Резедови

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения, рядко полухрасти или храсти.

В България естествено разпространен е 1 род с 3 вида. Няма видове от семейството - защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Резедови, включени в Българската флора онлайн

Резеда - Reseda


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2019 BGflora.net