БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Резеда

Reseda

Описание и отличителни особености на род Резеда

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения, рядко полухрасти или храсти. Листата са цели или перести. Цветовете зигоморфни, двуполови, събрани във връхни гроздовидни или класовидни съцветия. Чашелистчетата са от 4 до 8 на брой, почти до основата свободни, запазващи се при плода или опадващи. Венчелистчетата са от 2 до 8 на брой, свободни, белезникави, серножълти или бледожълти, рядко кафяви. Формата на венчелистчетата, особено на връхните и страничните е видовоспецифична. Тичинките са от 3 до 40 на брой, свободни, прикрепени към нектарен диск. Яйчникът едногнезден. Близалцата са три, рядко четири. Плодовете са 3, 4 или 6 ръбести кутийки с различна форма, с или без дръжка, с различна форма, накрая с 3 зъбчета[1].

Латинското наименование на рода се произнася "резеда".

В България естествено разпространени са 3 вида[2].


Списък на видовете от род Резеда, включени в сайта

Жълта резеда - Reseda luteaИзточници на информация

[1] Маркова, М. 1970. В: Флора на НР България. Том IV. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2019 BGflora.net