БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жълта резеда

Reseda lutea

Снимки на Жълта резеда (Reseda lutea)

Reseda lutea Reseda lutea Reseda lutea Reseda lutea Reseda lutea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Жълта резеда.


Латинско име

Reseda lutea L. - чете се "резеда лутеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Жълтата резеда е едногодишно до многогодишно растение. Стъблото е високо 30-100 cm, вдървеняло в основата. Стъбловите листа са многобройни, перести, дяловете 2-3 до 5, линейни до ланцетни, тъпи или заострени. Съцветията са връхни, пирамидални, заострени на върха, отначало сбити, по-късно разредени гроздове, дълги 5-15 cm. Чашелистчетата са 6, рядко 7, 2-3 mm дълги, запазващи се при плода. Венчелистчетата са 6, сярножълти. Тичинките са 12-30 на брой. Плодните кутийки са 7-18 mm дълги, удължено яйцевидни или продълговати, триръбести. Семената са многобройни, 1,6-3 mm, овално яйцевидни, гладки, чернокафяви. Цъфти юни - август[1].


Местообитание

Тревисти места, край ниви и пътища[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна, от 0 до 900 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Жълтата резеда е естествено разпространена в Европа, Северна Африка и Югозападна Азия[4]. Пренесена е от човека и по други континенти.


Значение

Жълтата резеда, както и другите видове от рода, има приятен аромат, поради което се засажда в градините като декоративно растение[5].Други български имена

Видът е известен и с българските имена: Бойка, Жълта бойка[6].


Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Маркова, М. 1970. В: Флора на НР България. Том IV. София.

[2] Маркова, М. 1970. Пос. източник.

[3] Маркова, М. 1970. Пос. източник.

[4] Маркова, М. 1970. Пос. източник.

[5] Reseda (plant) - Wikipedia, the free encyclopedia.

[6] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.


Reseda lutea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2019 BGflora.net