БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Живовлякови

Plantaginaceae

Описание и отличителни особености на семейство Живовлякови

Едногодишни, многогодишни тревисти растения, по-рядко храсти.

В България от семейството естествено разпространен е 1 рода с 15 вида, Два вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Живовлякови, включени в Българската флора онлайн

Живовляк - Plantago


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net

banner