БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Букови

Fagaceae

Описание и отличителни особености на семейство Букови

Листопадни или вечнозелени дървета, по-рядко храсти. Листните петури са целокрайни (Бук - Fagus) или наделени (Дъб - Quercus). Еднодомни растения. Цветовете са предимно еднополови. Мъжките са разположени в реси, главички или класовидни съцветия. Женските цветове са единични или в дихазии с чашка от 6-4 люсповидни чашелистчета, срастнали помежду си и със завръза. Плодовете са с особено вдървеняло образувание - купула, която обхваща изцяло два-три плода (Бук - Fagus, Кестен - Castanea) или част от плода (Дъб - Quercus) (Киряков, И. 1999. Систематика на растенията, Пловдив).

В България от семейството естествено разпространени са 3 рода с около 10 вида. Два вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Букови, включени в Българската флора онлайн

Бук - Fagus

Дъб - Quercus

Кестен - Castanea


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net