БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Бук

Fagus

Описание и отличителни особености на род Бук

Листопадни дървета със светло-сива и гладка кора. Листата с опадващи, тясно ланцетни прилистници. Мъжките съцветия с много цветове, топчести, разположени на дълги дръжки. Цветовете с по 7-12 тичинки и с 4-7-листен околоцветник. Женските съцветия с по 2 цвята, разположени върху къси, дебели дръжки. Плодната обвивка четириразделна, покрита отвън с тясно-линейни или шиловидни израстъци. Плодът е тристенно орехче [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Бук, включени в сайта

Източен бук - Fagus orientalis

Обикновен бук - Fagus sylvaticaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net