БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Източен бук

Fagus orientalis

Снимки на Източен бук (Fagus orientalis)

Fagus orientalis Fagus orientalis Fagus orientalis Fagus orientalis Fagus orientalis Fagus orientalis Fagus orientalis Fagus orientalis Fagus orientalis Fagus orientalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Източен бук.


Латинско име

Fagus orientalis Lipsky - чете се "фагус ориенталис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Участва в природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България.


Описание и разпознаване

Източният бук е листопадно, широколистно дърво, високо от 20 до 30 m. Най-отличителните белези за вида са броя на страничните жилки на листата, които при Източния бук са 9-11, докато при Обикновения бук са 7-9, а също така и по зелените, лопатовидно разширени израстъци върху куполата (при Обикновения са шиловидни). Цъфти през месец май[1].


Местообитание

В гори[2].


Разпространение в България

Разпространение на Източния бук по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Fagus orientalis

От 0 до 800 метра надморска височина[4].


Значение

Горскостопанско и лечебно[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Fagus orientalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net